Stosowane metody pracy

W naszym przedszkolu podczas zajęć dydaktycznych wykorzystujemy elementy twórczych metod pracy z dzieckiem.

METODA PEDAGOGIKI ZABAWY - KLANZA
Głównym celem metody jest wspieranie dzieci i młodzieży (oraz osób z nimi pracujących) w ich indywidualnym rozwoju, wzrastanie w społeczeństwie i ku niemu. Rozwijanie ich zainteresowań oraz możliwości w atmosferze akceptacji, zrozumienia a przede wszystkim zabawy, która jest podstawową formą aktywności dzieci i najszybszą oraz najlepszą drogą do ich pełnego rozwoju. Wszelkich pomysłów na zajęcia i nowe koncepcje dostarcza Pedagogika Zabawy, w której przy użyciu prostych form, metod i pomocy można przygotować bardzo ciekawe i bogate zajęcia nastawione na rozwój jednostki i jej działalność twórczą. Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni. Zapewnia ona doznania wielozmysłowe: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe oraz łączy je z doznaniami ruchowymi.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie i zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Dlatego dziecko czuje się w niej bezpiecznie, staje się bardziej aktywne, przejawia większa inicjatywę, może być twórcze.
Ruch Rozwijający to program nastawiony na rozwijanie takich cech, jak poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.

METODA PROF. E. GRUSZCZYK - KOLCZYŃSKIEJ ROZWIJAJĄCEJ POJĘCIA MATEMATYCZNE
W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności.
Program edukacji matematycznej wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej obejmuje następujące kręgi tematyczne: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, kształtowanie gier przez dzieci, zapisywanie czynności matematycznych.

METODA CARLA ORFFA
Koncepcja Carla Orffa jest oparta na wychowaniu do muzyki przez zabawę. Orff przekonany o wzajemnym przenikaniu się muzyki i ruchu, dążył do uaktywnienia dzieci inspirując je do samodzielnego tworzenia poprzez kreowanie własnych pomysłów muzycznych. Metoda C. Orffa pozwala na twórczą samodzielność dzieci, poszukiwanie różnych rozwiązań, odkrywanie coraz to innych, bogatszych środków wyrazu. Taka aktywność prowadzi do intensywnego rozbudzania wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu, do wejścia w bogaty świat muzyki, nawet przy niewielkiej wiedzy muzycznej dziecka.

METODA GLENNA DOMANA
Czytanie globalne opiera się na całościowym postrzeganiu wyrazów. Małe dzieci mają bardzo dobrze rozwiniętą zdolność zapamiętywania fotograficznego przez co w krótkim czasie są w stanie przyswoić sobie ogromną ilość słów. Czytanie globalne odbywa się poprzez rozpoznawanie i nazywanie wyrazów bez wnikania w ich strukturę, nie wymaga znajomości liter przez dziecko. Nauka czytania metodą globalną połączona z zabawą przynosi dzieciom pozytywne emocje, a co za tym idzie sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą w sesjach. Dzięki temu rozwijają się zainteresowania czytelnicze dzieci, które z radością próbują samodzielnie czytać książki. Stosowanie metody Glena Domana zmniejsza znacznie ryzyko występowania dysleksji u dzieci.

Przedszkolowo.pl logo